6. 11. 2023 0 Comments

Vzdelanie je veľmi dôležité a vytvorenie pozitívneho vzťahu k vzdelávaniu detí je ešte dôležitejšie. Vytváranie kladného postoja podporuje aj rodič. Pri nástupe do predškolského zariadenia je dieťa postavené pred zmenu. Zmenu režimu dňa, zmenu v zložení osôb s ktorými trávy čas a zmenu v sebe samom. Pre menšie deti je to obdobie dotvárania obrazu o sebe samom a o socializácii v prostredí a nájdení si svojho miesta v spoločnosti. Je to štart na ceste za vzdelávaním. Už v predškolskom veku sa dieťa vzdeláva. Rozvíja svoje schopnosti a nadobúda nové vedomosti. Toto všetko prebieha počas bežného dňa v škôlke. Práve v tomto období je na mieste dieťa motivovať a podporovať v nachádzaní nových interakcií a jeho vlastnej zvedavosti a vysvetleniam rôznych situácií a zákonitostí.,

deti vo vzdelávacom procese môžu byť šťastné

Toto obdobie nadväzuje na príchod do školy, kedy dieťa začína s riadnym vyučovacím procesom. Z doterajšieho prostredia hier a zábavnejších činností je postavené pred vážnu vec – učenie. Niektoré deti si tento prechod prejdú ľahko, iné ťažšie, pretože im chýba ona hravosť a fantázia, ktorá ich motivovala k vyšším cieľom v bádaní a učení. Je preto na rodičovi aby dieťaťu ukázal aké je vzdelanie úžasné. Nie je to iba o nudnom prepisovaní písmen a donekonečna sa točiacom kolobehu učenia poučiek. Vzdelanie je vzrušujúcou cestou do neznáma. Do zákutí aké dieťa predtým nepoznalo. Ak v dieťaťu vzbudíme záujem o získavanie nových vedomostí podporíme tak jeho pozitívny vzťah k učeniu a pomôžeme mu preklenúť onu magickú hranicu bezstarostného detstva a povinnej školskej dochádzky. Pri nej sú na dieťa kladené požiadavky, ktoré doteraz možno nepoznalo alebo nezaznamenalo v takej miere ako vo vyučovacom procese.

deti môžu učenie aj milovať

Aby sa zachovala láska a vášeň k získavaniu nových poznatkov, vznikali aj nové trendy a metódy v učení. Učenie hrou, učenie praktickými skúsenosťami s dôrazom na vzbudenie záujmu k získavaniu nových informácii. Dnes máme na Slovensku viacero škôl, ktoré podporujú tieto metódy nielen pri prvákoch ale aj pri starších žiakoch. Výsledkom sú mladý inteligentný ľudia, ktorý sa učia radi a proces výučby im nerobí žiadny problém. Sú odbremenený od stresujúcich situácii a oveľa ľahšie ich aj v živote znášajú. Samy kladú vysoké požiadavky na svoje vzdelanie a dokážu sa motivovať. Tento pozitívny posun v oblasti vzdelania by sa mohol rozniesť po všetkých školách. Aby deti mali kladný vzťah k učeniu a zároveň kľudnejšie prostredie pre nich samotných a tak by boli predurčený k vykazovaniu vyšších výkonov za predpokladu zažívania nižšej hladiny stresu v dospelosti.