29. 1. 2024 0 Comments

Je vzdelanie a systém školstva vašou večnou témou a tým oblasťou, ktorá vás zaujíma a bezvýhradne sa vás týka? V tomto prípade určite túžite po správnom výbere školy, kurzu či seminára pre seba ako aj pre svoje deti. Dnešná doba nám dáva možnosť výberu a rozhodnutie sa pre daný odbor je len a len na nás.

keď učenie prináša radosť

Ak aj patríte k tým, ktorí majú ukončenú povinnú školskú dochádzku a dosiahli ste istý stupeň vzdelania, stále je tu možnosť vzdelanie si doplniť a zamerať sa na oblasti, ktoré nás zaujímajú a sú nášmu srdcu blízke. To znamená, že aj absolventi ekonomických škôl sa môžu zaoberať zdravou výživou, výživovými doplnkami či alternatívnym spôsobom liečenia a dokonca si takýmto spôsobom aj zarábať. Stačí, ak vyjdete zo zabehnutých koľají, ktoré vám už nevyhovujú, aj keď vám prinášajú stály mesačný príjem a dáte sa na cestu vašej duše, na cestu, ktorá vás volá a vy už nemôžete ďalej odolávať, aj keď vôbec netušíte, aké prekážky a nástrahy vás na nej čakajú.

učenie sa v radosti

Čo sa týka vzdelania detí, pribúdajú nielen alternatívne základné, ale aj materské školy, kde sú deti vedené k spojitosti s prírodou a to je bezprostredným pozorovaním, vnímaním. Tak ako sú deti smerované k sledovaniu prírody a zmien v nej prebiehajúcich, tak alternatívni pedagógovia a sprievodcovia detí sú smerovaní k pozorovaniu detí vo voľnej hry a tým k odkrývaniu ich darov a talentov. Vlohy detí by sa mali podporovať a rozvíjať a práve také by mohlo byť ďalšie smerovanie detí, Smerovanie k učeniu, v ktorom by si rozvíjali svoje schopnosti hravou formou so zameraním sa práve na to, čo ich baví a nie naopak na to, čo im nejde a k čomu nemajú celkom pozitívny postoj. Takýmto spôsobom uvažovania, dieťa nebude vedené k matematike, keď mu matematika nejde, ale prenechá túto oblasť kamarátovi, ktorý v danom smere exceluje, počítanie ho zaujíma a vydrží pri príkladoch z matematiky tráviť dostatok času.