16. 7. 2022 0 Comments

Sídlo firmy https://41business.com/virtualne-sidlo je definované ako adresa, na ktorej konkrétna firma sídli. Každé sídlo firmy alebo spoločnosti musí byť zapísané v obchodnom registri. Pri každej zmene sídla sa musí sídlo zmeniť aj v obchodnom registri. Uvedenie sídla je jedna zo základných podmienok na založenie väčšinu firiem napríklad, ako je založenie spoločnosti s ručením obmedzeným. Na každej takejto adrese máva firma poštovú schránku, menovky buď vlastných mien alebo názvu svojej firmy. Sídlo firmy sa počas aktívnej podnikateľskej činnosti firmy uvádza do faktúr, zmlúv, používa sa ako adresa na prijímanie korešpondencie a rôznych zásielok, ktoré sú určené pre firmu. Do obchodného registra sa môže zapísať iba také sídlo, ktoré môže daný podnikateľ preukázať platným oprávneným. Sídlo môže vlastniť alebo ho len užívať. Ak sa jedna o vlastnícke právo musí sa preukázať listom vlastníctva nehnuteľnosti, ktorú plánuje zapísať ako sídlo svojej firmy.

Sídlo

Ak nehnuteľnosť nie je jeho, čiže ju nevlastní tak sa na nehnuteľnosť viaže užívacie právo a znamená to, že priestoru si zakladateľ len prenajíma. V tomto prípade podnikateľ potrebuje písomný súhlas od majiteľa nehnuteľnosti s podpisom, ktorý musí byť úradne overený. Možnosti sídla firmy:ako sídlo firmy môže byť napríklad využívané bytové priestory, rôzne kancelárske priestory, dom alebo aj nebytové priestory. Všetky tieto nehnuteľnosti môžu byť vo vlastníctve podnikateľa alebo si ich môže iba prenajať a majiteľom bude niekto iný. Ako sídlo môže byť v obchodnom registri zapísaní aj byt či rodiny dom, v ktorom podnikateľ býva.Výhoda spočíva v tom, že majiteľa sídlo firmy nebude stať ani cent, a teda vznikajú mu nulové náklady, teda presnejšie nevznikajú mu žiadne náklady sídlo. Ako nevýhodu môžete vnímať miešanie sa súkromnej a firemnej pošty, prekrývanie sa súkromných a pracovných činností, čo môže spôsobiť aj menší chaos a nemusí to byť až také efektívne. Týka sa to hlavne menších firiem a spoločnosti, ktoré majú jedného alebo menej členov, kde sa nevyžaduje priestor priamo na podnikateľské činnosti. Môžu to byť činnosti podnikania ako internetové služby alebo finančne poradenstvo, ktoré sa môžu vykonávať aj z domu pomocou internetu.

Sídlo

Okrem týchto štandardnej možnosti, ktoré sme si spolu prešli existuje aj jedna odlišná a zaujímavá možnosť, kde môže vaša firma sídliť jedna sa v podstate o novodobú možnosť nazýva sa virtuálne sídlo. Jedna sa o službu, ktorú môžu využívať podnikatelia. Službu poskytujú rôzne subjekty alebo firmy.Cena za virtuálne sídlo sa zvyčajne pohybuje v niekoľko desiatok eur za mesiac. Firmy, ktoré ponúkajú takúto službu majú v ponuke viacero balíčkov služieb, ktoré si môžu klienti vybrať. Prijatá pošta, ktorá vám príde na vašu virtuálnu adresu, ktorá môže byť v ktoromkoľvek meste na Slovensku vám bude následného poslaná na vašu emailovu adresu. Taktiež vám príde notifikácie o prijatej pošte pripadne zásielky. Túto notifikáciu si môžete nechať zasielať formu SMS. Môžete si tiež nechať preposielať priajatú poštu na vašu konkrétnu fyzickú adresu. Tato možného sídla sa môže ideálne hodiť začínajúcim podnikateľom, ktorí nemajú požadovaný kapitál na prenájom alebo pripadnú kúpu nejakej nehnuteľnosti.